QUEBRAR


CONCEPT

CONCEPT DEVELOPER: XANA FERREIRA CHICANO


PHOTOSHOOT

PHOTOGRAPHY & STYLING: XANA FEREIRA CHICANO


ILLUSTRATIONS

ONLINE ILLUSTRATIONS: XANA FERREIRA CHICANO


CLOTHING INSPIRATION BOOK

ART/ CREATIVE DIRECTION: XANA FERREIRA CHICANO